Ceník

Členský poplatek

ČP je 300,- Kč na rok a platí se vždy k 1.10. daného roku. Den odevzdání přihlášky ke členství se počítá jako první den vstupu člena do o.s.

Cvičení s dětmi v kulturním domě

Podmínou pro navštěvování cvičení rodičů s dětmi je zaplacení členského příspěvku a to buď Dymáčku, kde se platí 300 Kč na školní rok 2021/2022nebo Sokolu, kde se platí 200 Kč za maminku a 100 Kč za dítě, vybírá se vždy na začátku kalendářního roku.

Herna

Pro členy MaRC zdarma, pro nečleny 20,- Kč

Dílny a přednášky a další akce zde neuvedené

Dle aktuálních informací. Zde se cena řídí náklady na spotřebovaný materiál a dohodou s lektorem.

 

 


 


Kontakt

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Havlíčkovo náměstí 44, 679 06 Jedovnice

Číslo účtu: 2001662822/2010


+420723709963