Ceník

Členský poplatek

ČP je 300,- Kč na rok a platí se vždy k 1.10. daného roku nebo dle domluvy. Den odevzdání přihlášky ke členství se počítá jako první den vstupu člena do z.s.

Cvičení s dětmi v kulturním domě

Podmínkou pro navštěvování cvičení rodičů s dětmi je zaplacení členského příspěvku Dymáčku. Případně platba na místě. 

Herna

Pro členy MaRC zdarma, pro nečleny 25,- Kč a také cvičení v Kulturním domě. 

Dílny a přednášky a další akce zde neuvedené

Dle aktuálních informací. Zde se cena řídí náklady na spotřebovaný materiál a dohodou s lektorem/rkou. 

 

 


 


Kontakt

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Havlíčkovo náměstí 44, 679 06 Jedovnice

Číslo účtu: 2001662822/2010


+420723709963