Zeptali jsme se za vás

1.

Zeptali jsme se za váspracovníka záchranné zdravotnické služby z okresu Blansko

Jaký je Váš názor na domácí porody?

Mám negativní postoj k této záležitosti. V roce 2017 jsme zaznamenali při domácím porodu jedno úmrtí dítěte. A to je strašná věc.

Když to srovnám, za dob našich babiček, ano, všechny matky rodily doma a také byla velká úmrtnost. Jenže podstatný rozdíl je v tom, že našich babiček se nikdo neptal, zda má zájem využít domácí prostředí nebo využít nemocnici. Dnes je tomu ale jinak.

Nikdy nevíme, zda porod proběhne v pořádku. A komplikace mohou nastat vždy. Z tohoto pohledu vnímám právě potřebu rodit v porodnicích, kde lze případné komplikace ihned řešit s odborníky.

Celkově považuji za problém i jen to, že ze 100 porodů doma může být jeden s jedním špatným koncem, a i v tomto případě se nesmířím s tím, že by se mohlo o DP uvažovat jako bezpečné a možné alternativě.

Při komunikaci s kolegy z jiných krajů, jsme za jedno v tom, že domácí porody záchranná služba neuznává a je proti tomu.

Samozřejmě, že může nastat situace, kdy není již čas na převoz a prostě začne přirozený porod. S tím se nedá nic dělat, je to příroda a v tomto případě je to  pořádku.

     Na otázku: zda podporovat domácí plánované porody mohu říci, že na základě mých zkušeností z praxe, je nepodporuji.
 

 


Kontakt

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Havlíčkovo náměstí 44, 679 06 Jedovnice

Číslo účtu: 262493001/0300


+420723709963