Mateřské a rodinné centrum Dymáček bylo založeno dne 24.9.2008 z podnětu EVY HINŠTOVÉ a svou činnost od té doby postupně dále rozvíjí.

Svým členkám, návštěvnicím i návštěvníkům nabízíme pravidelné i příležitostné aktivity určené především pro maminky na mateřské dovolené a maminky s malými dětmi. Naše činnost je ale otevřena i dalším rodinným příslušníkům – tatínkům, starším dětem, seniorům.

Rádi vás uvítáme na našich pravidelných programech i jednorázových akcích a to jako účastníky i případně jako aktivní tvůrce činnosti mateřského centra.