Novinky

KURZ PILATES PÁNEVNÍ DNO A DIASTÁZA

Co od kurzu čekat?
* Cvičení pro malou skupinku 8 žen
* Pochopíte funkci pánevního dna a jeho vliv na postavení těla.
* Pochopíte vliv postavení těla na vznik diastázy.
* Promluvíme o inkontinenci, příčinách vzniku.
* Naučíte se cviky, které pánevní dno aktivují a relaxují.
* Naučíte se cviky, které aktivují střed těla.
* Cviky můžete používat každý den doma při běžných činnostech.
* Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně pánevního dna.
* Členství ve facebookové skupině, kde zveřejňujeme další cviky a sdílíme informace.

Kdy: PÁTKY 12.1., 19.1.,26.1., 2.2., 2.3.,
Čas: 10:00 - 11:30
Kde: Mateřské centrum Dymáček, Jedovnice
Cena: 1750 Kč/ celý kurz
Kontaktní osoba za Dymáček: Lucie Nejezchlebová, mobil: 724 118 144

 

HERNA

Pro maminky s dětmi bude herna (dílna) k dispozici každé všední dopoledne od
9.00 do 11.00 vždy po předchozí domluvě s Jitkou Matuškovou na tel. čísle
777101822. Odpoledne bude možné navštěvovat hernu od 16.00 po domluvě s
Martinou Maňouškovou. 

Prosíme maminky, aby hračky po dětech vždy uklidily na určené místo a hernu
uvedly do původního stavu.

Děkujeme a přejeme všem příjemný pobyt v nové herně :)

INFORMACE O VÝŠI ČLENSKÉHO POPLATKU:

Členský poplatek činí 300 Kč na rok a platí se vždy k 1.10. daného roku. V případě, že se rozhodnete stát členkou (členem) v této době či během následujích měsíců, výše členského poplatku bude tomu úměrná a byla stanovena na 150 Kč.  Den odevzdání přihlášky ke členství se počítá jako první den vstupu člena do o.s.

Úhrada členského poplatku je možná kdykoliv v době herny či po předchozí domluvě s předsedkyní Lenkou Šebelovou či místopředsedkyní Mirkou Kakáčovou.

Od ledna 2015 se Rada MaRC Dymáček rozrostla o nové členky, jedná se o Marcelu Šíblovou, Evu Grimovou a Veroniku Grögerovou. Jsme moc rády za "nové" tváře v našich řadách :-) a těšíme se na všechny akce, které budeme společně pořádat

 


Kontakt

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Havlíčkovo náměstí 44, 679 06 Jedovnice

Číslo účtu: 262493001/0300


+420723709963