Novinky

Určitě jste zaznamenali novinku, že od 1. 1. 2020 má dojít k navýšení výše rodičovského příspěvku z 220.000,- Kč na 300.000,- Kč. Tedy se jedná o navýšení o 80.000,- Kč.
Jen pozor, novela zákona ještě nevešla v platnost. Začátkem listopadu ji schválila Poslanecká sněmovna a ještě musí projít schválením Senátu a následně ji pak musí podepsat prezident. Senát bude rozhodovat začátkem prosince. Aktuální informace vám sem přidám.
Nicméně předpokládá se, že se vše stihne ještě v termínu a od 1. 1. 2020 bude opravdu rodičovský příspěvek ve výši 300.000,- Kč.
 
Kdo má na navýšení nárok?
Rodiče, kteří aktivně pobírají rodičovský příspěvek ke dni 1. 1. 2020 na dítě do 4 let věku a samozřejmě ti, kteří po 1. 1. 2020 teprve rodičovský příspěvek začnou nově čerpat.
Tip pro vás.
Pokud máte dítě do 4 let věku a do konce roku 2019 rodičovský příspěvek vyčerpáte, nárok na navýšení od nového roku nezískáte.
Doporučuji proto si v tomto případě rozložit si rodičovský příspěvek (lze pobírat i 50,- Kč měsíčně) tak, abyste ke dni 1. 1. 2020 aktivně pobírali rodičovský příspěvek. Spadnete tak automaticky do kategorie, které se navýšení týká. V lednu 2020 si pak upravíte měsíční výši rodičovského příspěvku.
Dostanou všichni 80.000,- Kč?
Ne. To je mylný výklad, že automaticky po navýšení dostanete 80.000,- Kč.
Záleží totiž na výši možného pobírání příspěvku, výši již vyplaceného příspěvku a věku dítěte.
Jinak pravidla pro čerpání rodičovské zůstávají stejná. Tedy měsíční výše nesmí překročit 70% předchozího měsíčního příjmu.
Délku a výši rodičovského příspěvku lze měnit vždy jednou za 3 měsíce. Pozor však na dobu, kdy dítě dosáhne věku 4 let. Pak nevybrané peníze propadají.
Při pobírání rodičáku si můžete libovolně přivydělat a od 2 let při tom může být dítě ve školce na neomezenou dobu.
Tip pro podnikatelky.
Pokud pobíráte rodičovský příspěvek, sociální a zdravotní za vás odvádí stát. Přitom přivydělat si můžete libovolně.
Pokud vám letos rodičák končí, doporučuji tedy okamžitě navštívit Úřad práce a rodičovskou si rozložit na nižší dávky. V lednu (resp. v únoru, neboť změny lze činit každé 3 měsíce), pak provedete adekvátní navýšení.
Pokud k 1. 1. 2020 budete rodičovský příspěvek pobírat, automaticky dochází k jeho navýšení a nikam chodit po úřadech nemusíte. Úřad práce navštivte jen tehdy, pokud vám letos má rodičovská končit.
O aktuálním vývoji vás budu informovat na této stránce hned, jak budou zprávy ze Senátu.

 

INFORMACE O VÝŠI ČLENSKÉHO POPLATKU:

Členský poplatek činí 300 Kč na rok a platí se vždy k 1.10. daného roku. V případě, že se rozhodnete stát členkou (členem) v této době či během následujích měsíců, výše členského poplatku bude tomu úměrná a byla stanovena na 150 Kč.  Den odevzdání přihlášky ke členství se počítá jako první den vstupu člena do o.s.

Úhrada členského poplatku je možná kdykoliv v době herny či po předchozí domluvě s předsedkyní Lenkou Šebelovou či místopředsedkyní Mirkou Kakáčovou.

 


Kontakt

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Havlíčkovo náměstí 44, 679 06 Jedovnice

Číslo účtu: 2001662822/2010


+420723709963