Efektivní rodičovství

Co je to efektivní rodičovství? Je to výchovný přístup založený na:

 • vzájemném respektu a úctě

 • demokratickém přístupu

 • dostatku společné zábavy rodičů s dětmi

 • pozitivním povzbuzování

 • důvěře ve schopnosti dětí

 • vyjadřování a sdělování lásky

Základem fungování dobrých vztahů v rodině i ve společnosti je zodpovědnost všech členů.

 

Program "Efektivní rodičovství krok za krokem" pomáhá:

 • lépe rozumět svým dětem
 • vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti
 • správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je
 • řešit konflikty a předcházet špatnému chování


Jak probíhá kurz efektivního rodičovství

Jde o kurz , kde vám nebudeme radit, abyste byli takoví nebo makoví, ale pomůžeme vám zdokonalit vaše rodičovství a vychovávat děti v přátelském, tvořivém a harmonickém prostředí. Cílem programu není jen poskytnout jakési odborné vzdělání, ale také možnost sdílení názorů a cenných zkušeností jednotlivých členů rodičovské skupiny.

 

Základní kurz je rozložen do 10 pravidelných setkání, která zpravidla probíhají jednou za 14 dní 2 - 2,5 hodiny.

 

Základní víkendový kurz je rozdělen do 3 sobot, mezi kterými je vždy 14denní rozestup.

 

V případě jakýchkoli dotazů mne kontaktujte na mail: tereza.mrhalkova@gmail.com

Cena kurzu Kč 600,- za osobu na 10 lekcí nebo Kč 900,- za rodičovský pár (Cena je pro členy, pro nečleny je cena Kč 1100,- a Kč 1400,- za manželský pár.  V ceně kurzu je zahrnut i studijní materiál, který v kurzu obdržíte.

 

PROGRAM KURZU:

 1. úvod - základní stavební kameny programu, výchovné styly, rozvíjení vlastní sebedůvěry rodiče
 2. rodinná konstelace - jaké faktory ovlivńují chování dětí
 3. pochopoení chování dětí - 4 cíle nevhodného chování a roviny jeho zvládání
 4. Podpora I - úloha povzbuzování a podpory
 5. Podpora II - přeměna negativního v pozitivní, rozdíl mezi chválou a povzbuzením
 6. Komunikace I - jak dítěti naslouchat, abychom mu rozuměli
 7. Komunikace II - jak s dětmi hovořit, aby nám naslouchaly
 8. Tresty ve výchově
 9. Přirozené a logické důsledky
 10. závěr - shrnutí a shodnocení účasti na rodičovském vzdělávání

 

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN KURZU:

po domluvě

 

 


Kontakt

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Havlíčkovo náměstí 44, 679 06 Jedovnice

Číslo účtu: 2001662822/2010


+420723709963