23.1. Beseda

 

Maminky, které se jí zúčastnily, pohovořily

o postavení rodiny ve společnosti, o přínosech i oběti rodičovství. Dověděly se o

timemanagementu na mateřské dovolené i po ní, o vymezení osobních možností do

budoucna. Informovány byly o možnostech uplatnění na trhu práce, o flexibilních pracovních

úvazcích i alternativních formách zaměstnání. Dálé lektorka uvedla konkrétní rady, jak

vystupovat při pohovorech a uplatnit „rodinné kompetence“ ( tvz. měkké dovednosti) při

výběrových řízeních, tak i při samotném povolání. Brožurky s informacemi k těmto tématům

naleznete k v našem centru na chodbičce před hernou. Beseda byla protknuta konkrétními

zkušenostmi všech zúčastněných, vedena byla ve veselém duchu, takže nám příjemně

strávený čas rychle utekl.

 

Více informací k této tématice naleznete na stránkách Národního centra pro rodinu :

https://www.rodiny.cz/f/file/Brozura_MMB.pdfKontakt

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Havlíčkovo náměstí 44, 679 06 Jedovnice

Číslo účtu: 2001662822/2010


+420723709963