Dne 23.6. proběhlo oficiální poslední cvičení v letošním školním roce.

S kým jsme se loučili? S našimi nejmenšími dětmi, které celý rok poctivě protahovaly svoje tělíčka pod vedením Aničky a Evy (spolehlivým zástupcem byla Věrka). Uteklo to jako voda a budeme mít prázdniny  po kterých se pár dětí již mezi nás nevrátí, protože začnou navštěvovat mateřskou školku, takže rozloučení být muselo.

Jak dopadlo? Jak jinak než perfektně! Maminky poklábosily u kávy nebo čaje, každý donesl něco dobrého na zub, takže i děti mimo cvičení měli hromadu práce.

Po krátké rozcvičce se děti rozeběhly na různá stanoviště-tunel, motodráha, kuželky, kostky, pucle, skákání. A protože jim patřila velká odměna zato, co se za celý rok naučily, každý dostal krásnou a dobrou perníkovou medaily, kterou upekla pro všechny Anička.

Za celý Dymáček chci poděkovat Aničce za vedení cvičení, přípravu rozlučkového cvičení a medaile, maminkám za pamlsky pro děti, ale hlavně všem, že se cvičení účastní.

V příštím školním roce bude menší změna-středu přebere Eva a čtvrtek začne opět cvičit Mirka. Podrobnosti zjistíte na konci prázdnin na našem webu, kdy Vás budeme zvát na "zápis" do cvičení v dalším školním roce.


Kontakt

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Havlíčkovo náměstí 44, 679 06 Jedovnice

Číslo účtu: 2001662822/2010


+420723709963