Soutěž v Rudici

Dne 29.10.2008 jsme pod hlavičkou DYMÁČKU uspořádali v Rudici pro děti soutěž ke vzniku Československa. Akce se konala v prostorách Dělnického domu, které nám pro tento účel bezplatně zapůjčila obec Rudice. Soutěž organizovala Hana Chajdová (za organizaci MaRC Dymáček) s pomocí asistentek Dominiky a Květky. První část soutěže měla probíhat i v terénu, ale počasí tento záměr nedovolilo uskutečnit. Zúčastnilo se 14 dětí (12 z Rudice a 2 z Jedovnic).

Děti soutěžily ve třech družstvech (na prvním místě se umístila dvě družstva se stejným počtem bodů) a vyhodnotili se i nejlepší jednotlivci. Mezi staršími dětmi měl nejlepší znalosti Petr Hron a mezi mladšími Štěpán Chajda, oba z Rudice. Po skončení soutěže jsme si ještě v sále Dělnického domu zahráli hry jako např. Honzo vstávej, Simon říká, soutěž družstev v přemísťování balónků nad hlavou, podlézaná, atd. Celá akce se velice vydařila a už se všichni těšíme na další.


Kontakt

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Havlíčkovo náměstí 44, 679 06 Jedovnice

Číslo účtu: 2001662822/2010


+420723709963